องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.donklang.go.th
นายวิบูลย์  ดรอินทร์
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0898612717
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
3   คน
สถิติทั้งหมด
168314   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ท่านท้องถิ่นอำเภอโกสุมพิสัย เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง เพื่อตรวจแนะนำ นิเทศ ติดตาม และการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ ในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ลงข่าว: 22/02/2566    10   18