องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.donklang.go.th
นายวิบูลย์  ดรอินทร์
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0898612717
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
5   คน
สถิติทั้งหมด
168316   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2566 นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ประชุมประชาคมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแก้ไขร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นและข้อบังคับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ.หอประ 

ลงข่าว: 25/05/2566    12   4