องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.donklang.go.th
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0898612717
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
66   คน
สถิติทั้งหมด
168310   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2566 นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ประชุมประชาคมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแก้ไขร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นและข้อบังคับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ.หอประ
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2566 นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ประชุมประชาคมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแก้ไขร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นและข้อบังคับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ.หอประ
    4
นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ พร้อมพนักงานทุกคนร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาขุดลอกคลองน้ำใส และกำจัดผักตบชวาบริเวณสระน้ำบ้านทิพโสต ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ พร้อมพนักงานทุกคนร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาขุดลอกคลองน้ำใส และกำจัดผักตบชวาบริเวณสระน้ำบ้านทิพโสต ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
    16
เจ้าหน้าที่ อบจ./สสจ./รพ.โกสุมพิสัย จังหวัดมาหารสารคาม ได้ลงพื้นที่นิเทศงาน หน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ดอนกลาง ณ วันที่ 20 เมษายน 2566
เจ้าหน้าที่ อบจ./สสจ./รพ.โกสุมพิสัย จังหวัดมาหารสารคาม ได้ลงพื้นที่นิเทศงาน หน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ดอนกลาง ณ วันที่ 20 เมษายน 2566
    14
สำรวจพื้นที่ในการจัดทำโครงการจิตอาสา นำทีมโดย รองปลัดฯ พร้อมกับนายช่างโยธาฯ ณ บริเวณ บ้านทิพโสต ตำบลดอนกลาง
สำรวจพื้นที่ในการจัดทำโครงการจิตอาสา นำทีมโดย รองปลัดฯ พร้อมกับนายช่างโยธาฯ ณ บริเวณ บ้านทิพโสต ตำบลดอนกลาง
    17
โครงการจิตอาสา วันท้องถิ่นไทย จิตอาสากิจกรรมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
โครงการจิตอาสา วันท้องถิ่นไทย จิตอาสากิจกรรมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
    36
นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านเข้าร่วมวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ หน้าอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านเข้าร่วมวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ หน้าอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
    16
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ณ เทศบาลอำเภอโกสุมพิสัย
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ณ เทศบาลอำเภอโกสุมพิสัย
    21
แหล่งเรียนรู้พอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังจาน
แหล่งเรียนรู้พอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังจาน
    17
แหล่งเรียนรู้พอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
แหล่งเรียนรู้พอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
    14
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ท่านท้องถิ่นอำเภอโกสุมพิสัย เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง เพื่อตรวจแนะนำ นิเทศ ติดตาม และการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ ในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ท่านท้องถิ่นอำเภอโกสุมพิสัย เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง เพื่อตรวจแนะนำ นิเทศ ติดตาม และการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ ในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    18
วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธมิ่งเมื่อง ณ มณฑปพระพุทธมิ่งเมืองหน้าวัดกลางโกสุม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธมิ่งเมื่อง ณ มณฑปพระพุทธมิ่งเมืองหน้าวัดกลางโกสุม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
    42
ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากรของค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง (โครงการต่อยอดการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี)
ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากรของค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง (โครงการต่อยอดการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี)
    121
ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2 /2565 วันที่ 15 เดือนสิงหาคม 2565 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2 /2565 วันที่ 15 เดือนสิงหาคม 2565 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
    145
วันจันทร์ที่ 8 เดือนสิงหาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
วันจันทร์ที่ 8 เดือนสิงหาคม 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
    153
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผู้บริหาร อบรมวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง และศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดจันทบุรี
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผู้บริหาร อบรมวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง และศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดจันทบุรี
    137
นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ชมรมสูงวัยใจเกินร้อย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดวังจาน
นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชมรมสูงวัยใจเกินร้อย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดวังจาน
    153
วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ได้จัดทำโครงการยุดโควิด 19 อยู่รอดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ได้จัดทำโครงการยุดโควิด 19 อยู่รอดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
    144
วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2565 ได้จัดทำโครงการการจัดการขยะติดเชื้อ ในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2565 ได้จัดทำโครงการการจัดการขยะติดเชื้อ ในช่วงการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
    146
วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์วัดวังจานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
วันพฤหัสบดีที่ 9 เดือนมิถุนายน 2565 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์วัดวังจานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
    133
ปรัะชุมร่วมกันทั้ง 3 กองทุน
ปรัะชุมร่วมกันทั้ง 3 กองทุน
    180
วันจันทร์ที่ 30  พฤษภาคม 2565 นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ และคณะผู้บริหาร ชี้แจงและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย)  ทั้งหมดจำนวน 17 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ และคณะผู้บริหาร ชี้แจงและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย) ทั้งหมดจำนวน 17 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
    136
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง NO GIFT POLICY งดรับ งดให้ ของขวัญรวมทั้งประโยชน์อื่นใด เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่างๆอย่างโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง NO GIFT POLICY งดรับ งดให้ ของขวัญรวมทั้งประโยชน์อื่นใด เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่างๆอย่างโปร่งใส
    182
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นำโดยท่านประธานสภาได้ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นำโดยท่านประธานสภาได้ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
    199
โครงการ รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ป่าประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
โครงการ รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ป่าประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
    206
โดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารได้ชี้แจงและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย) และช่วยเหลือบ้านไฟไหม้
โดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารได้ชี้แจงและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(วาตภัย) และช่วยเหลือบ้านไฟไหม้
    139
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565  นำโดยคณะผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและครูผู้ดูแลเด็ก ได้เข้าอบรมโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กช่วงอายุ 1 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ณ. ห้องประช
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นำโดยคณะผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและครูผู้ดูแลเด็ก ได้เข้าอบรมโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กช่วงอายุ 1 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ณ. ห้องประช
    173
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ได้มอบเช็คเงินสดให้แก่ผู้ประสบวาตะภัยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 จำนวน 5 ราย และมอบถุงยังชีพของกาชาดจังหวัด
วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ได้มอบเช็คเงินสดให้แก่ผู้ประสบวาตะภัยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 จำนวน 5 ราย และมอบถุงยังชีพของกาชาดจังหวัด
    188


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด6
1 2 3 4 5 6 >>