องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.donklang.go.th
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0898612717
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
55   คน
สถิติทั้งหมด
205133   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ.โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์
โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ.โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์
    16
วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ได้จัดกิจกรรมโครงการ MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะโดยมีการรับซื้อขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำธนาคารขยะจัดระบบการจัดกา
วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ได้จัดกิจกรรมโครงการ MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะโดยมีการรับซื้อขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำธนาคารขยะจัดระบบการจัดกา
    37
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต พร้อมนายกเหล่ากาชาดมหาสารคาม และนายอำเภอโกสุมพิสัย นายฉลอง พึ่งโคกสูงมอบถุงยัง ผู้ประสบภัยธรรมชาติ พายุฤดูร้อย ในพื้นที่ตำบลดอนกลาง ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลางชีพ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต พร้อมนายกเหล่ากาชาดมหาสารคาม และนายอำเภอโกสุมพิสัย นายฉลอง พึ่งโคกสูงมอบถุงยัง ผู้ประสบภัยธรรมชาติ พายุฤดูร้อย ในพื้นที่ตำบลดอนกลาง ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลางชีพ
    22
จัดโครงการ อบรมการจัดการแบบบูรณาการในหมู่บ้านและชุมชนตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านวังจาน หมู่2และหมู่ 6  วันที่ 6 มีนาคม 2567
จัดโครงการ อบรมการจัดการแบบบูรณาการในหมู่บ้านและชุมชนตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านวังจาน หมู่2และหมู่ 6 วันที่ 6 มีนาคม 2567
    52
นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
    49
โครงการป้องกันพัฒนาศักยภาพแกนำสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนกลาง สู่ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
โครงการป้องกันพัฒนาศักยภาพแกนำสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนกลาง สู่ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
    43
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนกลาง เพื่อระดมการบริหารจัดการด้านสุขภาพแก่ประชาขนในยเขตตำบลดอนกลางให้มีภาวะอนามัยที่ดี
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนกลาง เพื่อระดมการบริหารจัดการด้านสุขภาพแก่ประชาขนในยเขตตำบลดอนกลางให้มีภาวะอนามัยที่ดี
    50
รายงานผลการดำเนินการในการลงพื้นที่RE -X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รายงานผลการดำเนินการในการลงพื้นที่RE -X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
    25
รายงานผลการดำเนินการในการลงพื้นที่RE -X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รายงานผลการดำเนินการในการลงพื้นที่RE -X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
    36
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 โดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ได้ประชุมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการบริหารน้ำประปาเพื่อเป็นระบบและบริการพี่น้องตำบลดอนกลางต่อไป
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 โดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ได้ประชุมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการบริหารน้ำประปาเพื่อเป็นระบบและบริการพี่น้องตำบลดอนกลางต่อไป
    122
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 นำโดนท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ได้ประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2566 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลดอนกลาง,สมาคมฌาปนกิจสงเคาระห์ตำบลดอนกลางและกองทุนธนาคารขยะ ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมห
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 นำโดนท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ได้ประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2566 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลดอนกลาง,สมาคมฌาปนกิจสงเคาระห์ตำบลดอนกลางและกองทุนธนาคารขยะ ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมห
    153
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ และประธานสภาฯพร้อมคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอดกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2566 ณ.ห้องประชุมสภาฯ
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ และประธานสภาฯพร้อมคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอดกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2566 ณ.ห้องประชุมสภาฯ
    54
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ พร้อมกับสมาชิกสภาฯร่วมกันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2566 ณ ห้องประชุมสภาฯ
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ พร้อมกับสมาชิกสภาฯร่วมกันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2566 ณ ห้องประชุมสภาฯ
    237
นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ร่วมกับพนักงานส่วนตำบลและผู้นำผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา และภาคประชาชนได้จัดทำโครงการ รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณสระน้ำบ้านทิพโสต
นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ร่วมกับพนักงานส่วนตำบลและผู้นำผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา และภาคประชาชนได้จัดทำโครงการ รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณสระน้ำบ้านทิพโสต
    187
โครงการปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 26 กรกฎาคม ณ สระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านทิพโสต
โครงการปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 26 กรกฎาคม ณ สระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านทิพโสต
    168
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ และพนักงานส่วนตำบลร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก/อสม. และพี่น้องตำบลดอนกลาง ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ณ ลำห้วยขอนสัก ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ และพนักงานส่วนตำบลร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก/อสม. และพี่น้องตำบลดอนกลาง ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ณ ลำห้วยขอนสัก ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
    105
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ได้จัดทำโครงการหนูน้อยปฐมวัย สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจารจร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ได้จัดทำโครงการหนูน้อยปฐมวัย สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจารจร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
    85
สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566
สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566
    73
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 นำโดนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลางได้จัดทำโครงการนันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 นำโดนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลางได้จัดทำโครงการนันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    97
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 นำโดนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลางได้จัดทำโครงการนันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 นำโดนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลางได้จัดทำโครงการนันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
    51
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาฯ และพี่ประชาชน
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาฯ และพี่ประชาชน
    157
กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลดอนกลาง
กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลดอนกลาง
    52
กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้พิการตำบลดอนกลาง
กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้พิการตำบลดอนกลาง
    152
กิจกรรมดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้พิการตำบลดอนกลาง
กิจกรรมดูเเลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้พิการตำบลดอนกลาง
    53
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลดอนกลาง
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลดอนกลาง
    160
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลดอนกลาง(ตรวจสุขภาพประจำปี 2565)
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลดอนกลาง(ตรวจสุขภาพประจำปี 2565)
    51
โครงการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนกลาง
โครงการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนกลาง
    52


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด7
1 2 3 4 5 6 7 >>