องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.donklang.go.th
นายวิบูลย์  ดรอินทร์
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0898612717
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
67   คน
สถิติทั้งหมด
168311   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางเกษฎาพร ทรงแสงจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
0833358515
นางสาวกมลทิพย์ ศรีทองนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0820231718