องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.donklang.go.th
นายวิบูลย์  ดรอินทร์
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0898612717
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
66   คน
สถิติทั้งหมด
205144   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

20/05/2567   ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2567   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 7 รายการของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2567   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2567   ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ภาคเรียนที่ 1/2567 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โ
15/05/2567   ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ภาคเรียนที่ 1/2567 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โ
14/05/2567   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ(เก้าอี้สำนักงาน(พนักพิงตาข่าย) 2 ตัว และตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2567   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ(เก้าอี้สำนักงาน(พนักพิงตาข่าย) 2 ตัว และตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2567   ซื้อหมึกพิมพ์ (เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-67-0036 ) ของกองคลัง จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2567   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ(เก้าอี้สำนักงาน(พนักพิงตาข่าย) 2 ตัว และตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2567   จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินแห่ - ฝายหลวง ช่วงที่ 1 บ้านโนนอุดม,หินแห่ หมู่ที่ 5,8 ตำบลดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2567   จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านวังจาน - อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสัก บ้านวังจาน หมู่ที่2 ตำบลดอนกลาง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/05/2567   ซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2567   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโนนสูง - โนนเขวา จุดที่ 1 บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2567   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโนนสูง - ขอนสัก จุดที่ 2 บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2567   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2567   จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินสายบ้านทิพโสต - หนองเฮีย โดยงานวางท่อระบายน้ำ ช่วงนานายบุดดี ศรีพรมใต้ บ้านทิพโสต หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2567   ซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2567   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านวังแคน - วังจาน บ้านวังแคน หมู่ที่7 ตำบลดอนกลาง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจาจรไม่น้อยกว่า 5,600.00 ตารางเมตร
02/04/2567   จ้างเหมาซ่อม/บำรุงรักษารถบรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40 - 0107 มหาสารคาม ครุภัณฑ์เลขที่ 019-51-0001 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2567   ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นางสาวอริสรา เสนานันท์ หมู่ที่ 2 บ้านวังจาน ต.ดอนกลาง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2567   ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (นายเชิดศักดิ์ พระเรือง) หมู่ที่ 3 บ้านโนนสูง ต.ดอนกลาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2567   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2567   ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี DCP - L3560CDW ของกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2567   ซื้อตาชั่ง 100 กิโลกรัม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2567   ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอสที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลติร ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน เมษายน - 15 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจ
22/03/2567   จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและเพื่ออุปโภคบริโภค ภายในพื้นที่ตำบลดอนกลาง จำนวน 5 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2567   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล)จำนวน 2 เครื่องของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2567   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ของสำนักปลัด ตำบลดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2567   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางโดยงานดินถมสายบ้านโนนสูง - หินร่อง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2567   จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินโดยงานดินถมสายบ้านโนนสูง - โสกจิก (ช่วงนานายเอิบ โททำ) ช่วงที่ 2 บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง