องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.donklang.go.th
นายวิบูลย์  ดรอินทร์
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0898612717
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
104   คน
สถิติทั้งหมด
206351   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

หัวหน้าส่วนราชการ

นายชูชาติ งามพรม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
081-0708300
นางศุภลักษณ์ อุ่นพิกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
0819655272
นางเกษฎาพร ทรงเเสงจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
0833358515