องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.donklang.go.th
นายวิบูลย์  ดรอินทร์
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0898612717
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
65   คน
สถิติทั้งหมด
168309   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวลัดดารา รัตน์รองใต้
รองปลัด อบต.ดอนกลาง รักษาราชการแทนปลัด อบต.ดอนกลาง
0830813064
นางสาวลัดดารา รัตน์รองใต้
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
083-0813064
นางสาวลัดดารา รัตน์รองใต้
รองปลัด อบต.ดอนกลาง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
0830813064
นางศุภลักษณ์ อุ่นพิกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
0819655272
นางเกษฎาพร ทรงเเสงจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
0833358515
นางสาวลัดดารา รัตน์รองใต้
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
083-0813064