องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.donklang.go.th
นายวิบูลย์  ดรอินทร์
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0898612717
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
67   คน
สถิติทั้งหมด
168311   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

สมาชิกสภา

นายพิรเกียรติ จันทร์เพ็ชร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0826851536
นายไพบูลย์ พะเลียง
รองประธานสภา
089-3762171
นางอัมพร สีพาแลว
เลขานุการสภา อบต.
0828356204
นายสราวุธ สะท้าน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
0996292048
นายสมัย นามบุดดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
0933252175
นางสายชล ดามะหาด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
0653072044
นางอาพร สิมลี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
087-8523983
นายทองพูล บูชาพันธ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ี 7
082-8873611
นายไพบูรณ์ สุดสังข์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
080-7408356
นายธนา สุธรรมราช
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
089-9426175
นางสาวทุมพร ดามะหาด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10
064-8451409