องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.donklang.go.th
นายวิบูลย์  ดรอินทร์
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0898612717
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
67   คน
สถิติทั้งหมด
168311   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

กองคลัง

นา่งศุภลักษณ์ อุ่นพิกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจุฬารัตน์ สรรพโส
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
0973171574
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวเดือนเพ็ญ ทับผา
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
0981511876
นางสาวสุกันญา ต่อพันธ์
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
0800068230
นางสาวศิรินันท์ สายหยุด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0930964019