องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.donklang.go.th
นายวิบูลย์  ดรอินทร์
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0898612717
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
66   คน
สถิติทั้งหมด
168310   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังจาน

นางสาวนิตยา สาสิม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
0893949718
นางจุฑารัตน์ จอนเคอร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
0848831316
นางชัชฎาภรณ์ จันพยับ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
0825909770
นางทัศนีย์ อิติบุตรตา
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
0963310029
นางสาวปัญทิตา ดรลุนวัด
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
0847087542
นางเทียรทอง ขาวพา
คนครัว
0835380961
นางสาวสมพร ดีนัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
0937699328