องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.donklang.go.th
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0898612717
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
112   คน
สถิติทั้งหมด
206359   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551
ภาพกิจกรรม อบต.ดอนกลาง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิ...
  กิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิ...
 • พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบา...
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบา...
 • นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ได้ประช...
  นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ได้ประช...
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง...
 • โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษั...
  โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษั...
 • วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10.30...
  วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10.30...
 • โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายวิ...
  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายวิ...
 • จัดโครงการ อบรมการจัดการแบบบูรณาการใน...
  จัดโครงการ อบรมการจัดการแบบบูรณาการใน...
 • นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ พร้อม...
  นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ พร้อม...
 • โครงการป้องกันพัฒนาศักยภาพแกนำสภาเด็ก...
  โครงการป้องกันพัฒนาศักยภาพแกนำสภาเด็ก...
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...
 • รายงานผลการดำเนินการในการลงพื้นที่RE ...
  รายงานผลการดำเนินการในการลงพื้นที่RE ...
 • รายงานผลการดำเนินการในการลงพื้นที่RE ...
  รายงานผลการดำเนินการในการลงพื้นที่RE ...
 • วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 โดย...
  วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 โดย...
 • วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 นำโด...
  วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 นำโด...
 • วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นำโด...
  วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นำโด...
 • วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 นำโดย...
  วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 นำโดย...
 • นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ร่วมก...
  นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ร่วมก...
นายพิรเกียรติ จันทร์เพ็ชร์
นายพิรเกียรติ จันทร์เพ็ชร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0826851536
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง

ถ.หนองเขื่อน-หนองแหน ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
043-997521 043-997521 saraban@donklang.go.th
0898612717
043-997521
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
โทร.043-997521

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านวังแคน - วังจาน บ้านวังแคน หมู่ที่7 ตำบลดอนกลาง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจาจรไม่น้อยกว่า 5,600.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
11/06/2567
จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2567
ซื้อชุดปั๊มน้ำบาดาล (ปั๊มซัมเมอร์สไฟฟ้า) พร้อมตู้ควบคุม บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แผ่นไดอะเแฟรม) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/06/2567
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ภาคเรียนที่ 1/2567 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเ
31/05/2567
ซื้อจักรยานขาไถ พร้อมชุดอุปกรณ์นิรภัย ตามโครงการกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังจาน จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2567
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilwherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์ #บำรุงสุข #S
กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังจาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilwherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์ #บำรุงสุข #SDGsforA
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงบประมาณ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมบัญชีกลาง
 • โยธาไทย
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมสรรพากร
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ศาลปกครอง
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมทางหลวง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ธ.ธกส