องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.donklang.go.th
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0898612717
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
84   คน
สถิติทั้งหมด
194567   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551
ภาพกิจกรรม อบต.ดอนกลาง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ พร้อม...
  นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ พร้อม...
 • โครงการป้องกันพัฒนาศักยภาพแกนำสภาเด็ก...
  โครงการป้องกันพัฒนาศักยภาพแกนำสภาเด็ก...
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...
 • รายงานผลการดำเนินการในการลงพื้นที่RE ...
  รายงานผลการดำเนินการในการลงพื้นที่RE ...
 • รายงานผลการดำเนินการในการลงพื้นที่RE ...
  รายงานผลการดำเนินการในการลงพื้นที่RE ...
 • วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 โดย...
  วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 โดย...
 • วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 นำโด...
  วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 นำโด...
 • วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นำโด...
  วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นำโด...
 • วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 นำโดย...
  วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 นำโดย...
 • นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ร่วมก...
  นำโดยท่านนายกวิบูลย์ ดรอินทร์ ร่วมก...
 • โครงการปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณประโยช...
  โครงการปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณประโยช...
 • วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 นำโด...
  วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 นำโด...
 • วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 นำโด...
  วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 นำโด...
 • สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวั...
  สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวั...
 • วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 นำโดนท่านน...
  วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 นำโดนท่านน...
 • วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 นำโดนท่านน...
  วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 นำโดนท่านน...
 • วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นำโ...
  วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นำโ...
 • กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลดอนกลาง
  กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลดอนกลาง
นายพิรเกียรติ จันทร์เพ็ชร์
นายพิรเกียรติ จันทร์เพ็ชร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0826851536
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง

ถ.หนองเขื่อน-หนองแหน ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
043-997521 043-997521 saraban@donklang.go.th
0898612717
043-997521
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
โทร.043-997521

ซื้อโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมแผง จำนวน 100 ชุด ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2567
ซื้อสารส้มแบบขุ่น มอก.แบบก้อน (25กก./ถุง) ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2567
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.มหาสารคาม
กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilwherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์ #บำรุงสุข #S
กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังจาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilwherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์ #บำรุงสุข #SDGsforA
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ
<< กุมภาพันธ์ 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ศาลปกครอง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมสรรพากร
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ธ.ออมสิน
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • โยธาไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมทางหลวง
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมจัดหางาน
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ธ.ธกส
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงบประมาณ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู