องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
https://www.donklang.go.th
นายวิบูลย์  ดรอินทร์
นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0898612717
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
105   คน
สถิติทั้งหมด
206352   คน
เริ่มนับวันที่ 1 ธันวาคม 2551

คณะผู้บริหาร

นายวิบูลย์ ดรอินทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง
0898612717
นายเปรียญ ศรีภาแลว
รองนายก อบต.ดอนกลาง
088-7381678
นางสาวนิชนนท์ ศรีอุดม
รองนายก อบต.ดอนกลาง
0871715519
นายสำราญ พันธ์ทอง
เลขานุการนายก อบต.ดอนกลาง
085-4536183